Annons

Artikel publicerad i Äripäev

Swedbank – vart tog våra pengar vägen?

Det här är ett allmänt upprop till er:

Göran Persson, styrelseordförande, Swedbank AB

Björn Elfstrand, styrelseordförande, Swedbank Estland

Olavi Lepp, vd, Swedbank Estland

Anna Kõuts, finansdirektör, Swedbank Estland

Ede Raagmets, chef för kundrelationer, Swedbank Estland

Liisi Himma, chef för företagsavdelningen, Swedbank Estland

Swedbanks nya ledning har bett om ursäkt för bankens försumligheter som möjliggjorde penningtvätt. Men har bankens inställning nu även förändrats i andra väsentliga aspekter inom bankverksamheten med tanke på beteendet hos sin tidigare ledning? Kommer ni nu också att börja svara på era kunders frågor?

Vi talar här om de drygt 80 miljoner kronor i kundmedel, som förvaltades av banken i en investeringsportfölj och som användes för markinköp i Rumänien år 2007. I nuläget är pengarna försvunna och investeringsportföljen i princip värdelös. Hur otroligt det än låter så har den föregående ledning inte gett oss – bankens kunder – några svar på de frågor som ställts under tio års tid.

Därför ställer vi nu än en gång följande frågor i hopp om att ni offentligt kommer att svarar på dessa:

  1. Passar det sig verkligen att driva en rättsprocess mot 30 av sina avtalskunder, vars pengar är försvunna och där banken på eget bevåg tog beslutet att investera i rumänsk mark?
  2. Kan Swedbank visa upp värderingsanalyserna som ligger till grund för investeringsbeslutet att inköpa mark i Rumänien? Om dessa analyser inte har ”bevarats” av banken, kan ni då åtminstone klargöra vilka värderingsmetoder som användes vid markvärdering år 2007?
  3. Använder ni fortfarande samma värderingsmetoder vid investeringar av era kunders pengar?
  4. Varför tecknade Swedbank obligationerna för inköp av mark i Rumänien i sitt eget namn? Var det för att på så sätt undvika granskning av Finansinspektionen, vars regler angående allmän emission annars hade tillämpats?

Mer information om Swedbanks investeringar i Rumänien och missnöjda kunders frågor hittar du här på svenska, engelska och estniska: http://swed-where-is-our-money.eu

Etiketter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button